TPL_OBSERVATORIO_AL_DETALLE

Aviso legal

AVISO LEGAL:

Información Legal

Para porse en contacto co proxecto pode remitirse ao Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

Protección de Datos

Calquera información persoal que nos poida facilitar durante o uso do presente sitio web será tratada conforme á nosa Política de Privacidade.

De conformidade co establecido na LEI ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), infórmase ao interesado de que os datos que proporcione incorpóranse ao ficheiro automatizado propiedade de IGAPE, denominado ficheiro de CONTACTOS. Ao enviar os seus datos, autoriza á utilización dos seus datos persoais para que o IGAPE poida mantelo informado o futuro sobre a organización de determinados eventos, xornadas e proxectos que puidesen resultar do seu interese.

Uso Aceptable

O Usuario comprométese a facer un uso deste sitio web de conformidade co presente Aviso Legal e a non desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública.

Ligazóns a outros sitios web

IGAPE non se responsabiliza da información contida en páxinas web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns ou buscadores do presente sitio web, posto que a función destas é informar o Usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos nesta web, e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.